Astronomische formules voor astrologen

Voor veel astrologische berekeningen heb je formules nodig en die formules vind je hier.

Je kunt die formules gebruiken als je zelf software schrijft maar je kunt ze ook uitvoeren met een rekenapparaat.

Steeds geef ik een uitgewerkt rekenvoorbeeld dat je snel op weg zal helpen om de formules zelf toe te passen.

Naast de formules zelf geef ik een korte toelichting op datgene wat je met de formule berekent.

Veel van de formules bevatten goniometrische en andere wiskundige functies. Daarvoor gebruik ik de volgende afkortingen:

  • sin : sinus
  • cos : cosinus
  • tan : tangens
  • asin : arc sinus of inverse sinus
  • acos : arc cosinus of inverse cosinus
  • atan : arc tangens of inverse tangens
  • int : de integer waarde, het deel van een getal voor de komma (of punt)
  • abs : de absolute waarde, een eventueel minteken verdwijnt
  • ^ : verhoffen tot de macht

Getallen met een fractie geef ik weer met een decimale punt en niet met een komma.

Met enige regelmaat voeg ik formules toe, hierna een eerste overzicht:

Zie mijn aparte Huizen Project voor formules van huizensystemen.