Ascendant

De ascendant is voor velen één van de belangrijkste punten in de horoscoop. De naam ‘horoscoop’ is zelfs van de ascendant afgeleid, in Helleense tijd duidden astrologen de ascendant aan met de term ‘Horoskopos’.
In de meeste huizensystemen geeft de ascendant het begin van de huizen reeks aan.100

Astronomisch gezien is de ascendant het snijpunt van de ecliptica met de horizon. Dat snijpunt ligt ongeveer – maar niet precies – in het oosten. Het punt dat precies in het oosten ligt is het snijpunt tussen equator en ecliptica. De ascendant bevindt zich iets ten noorden of ten zuiden van dit oostpunt. De declinatie van de ascendant is daarbij bepalend, in tekens met noorderdeclinatie (Ram tot en met Maagd) zal de ascendant meer naar het noorden liggen, in tekens met zuiderdeclinatie (Weegschaal tot en met Vissen) meer naar het zuiden.

Formule

Voor het berekenen van de ascendant heb je voldoende aan de volgende drie waarden:

  • De sterrentijd die je omrekent naar RKMC: de rechte klimming van het MC, zie Medium Coeli
  • GB: Geografische breedte
  • E: De hoek tussen equator en ecliptica, zie De schuine hoek van de ecliptica

Je plaatst deze waarden in de volgende formule om de lengte te berekenen.

tan (Lengte asc) =  cos RKMC / -(sin E . tan GB  + cos E . sin RKMC)

Als je ook de declinatie wilt weten gebruik je de formule voor Declinaties. Houd er rekening mee dat de ascendant exact op de ecliptica zit en dus geen breedte heeft.

Voorbeeldberekening

Als plaats nemen we Enschede (52º 13′ NB en 6º 54′ OL). Datum en tijdstip 2 november 2016 (Gregoriaanse kalender), 21:17:30 UT. Dit levert een sterrentijd op van 0:35:23,6, decimaal 0,5899018653 (zie Sterrentijd) en een hoek E van 23° 26′ 13,56586091”, decimaal 23,437101628.

Het RKMC bereken je door de sterrentijd met 15 te vermenigvuldingen:

RKMC = 15 . 0,5899018653 = 8,8485279795

De GB in decimale waarden is 52 + 13/60 = 52,2166666666667

Vul deze waarden in de formule in:

tan (Lengte asc) = cos RKMC / -(sin E . tan GB + cos E . sin RKMC)

wordt dan

tan (Lengte asc) = cos 8,8485279795 / -(sin 23,437101628 . tan 52,2166666666667 + cos 23,437101628 . sin 8,8485279795)

Bereken de goniometrische functies:

tan (Lengte asc) = 0,9880984521266581 / -(0,3977420952671163 . 1,28996687154847450 + 0,9174972619318949 . 0,1538227840890365)

Vereenvoudigen:

tan (Lengte asc) = 0,9880984521266581 / -(0,5130741263148573 + 0,1411319832244320)

En dan:

tan (Lengte asc) = 0,9880984521266581 / -0,654206109539289

Dit wordt

tan (Lengte asc) = -1,5103779034141179

De lengte van de ascendant is dan:

arctan(-1,5103779034141179) = -56,4920166543327382

Tot slot corrigeer je voor de juiste horoscoophelft, je kijkt of de uitkomst binnen 180 graden na het MC (in zodiakale volgorde) ligt. Dat MC is voor deze tijd 9°38′ Ram (zie Medium Coeli). Zolang de uitkomst niet in de 180 graden nà het MC valt tel je er 180 graden bij op.
In dit geval hoeft dat maar één keer:
Correctie voor horoscoophelft:

-56,4920166543327382 + 180 = 123,5079833456672618 = 3°30'28,7" Leeuw

Referenties

  • Dean, Geoffrey en Arthur MatherRecent Advances in Natal Astrology: A critical review 1900-1976. The Astrological Association, Bromley, 1977. p. 187.
  • Kampherbeek, JanHet huizensysteem van Alcabitius. In Spica jaarang 3 nr. 4, Januari 1980, p. 14. Hier vind je een alternatieve formule voor berekening van de ascendant.