Medium Coeli

Het Medium Coeli (MC) is het punt waar de meridiaan de ecliptica snijdt. De meridiaan is een grote cirkel die door het noordpunt en het zuidpunt loopt, dus de punten die 90° zijn verwijderd van waar de equator de horizon snijdt.

Het MC is niet het hoogste punt van de ecliptica. De ecliptica is ook een grote cirkel en de horizon verdeelt die in in twee gelijke helften. Het hoogste punt staat dus per definitie op 90° van de horizon. Het MC is wel het punt met de hoogste rechte klimming, dus gemeten langs de equator. Het verschil ontstaat doordat equator en ecliptica onderling een schuine hoek maken (zie De schuine hoek van de ecliptica).

Voor het berekenen van het MC moet je de sterrentijd (zie Sterrentijd) weten en de hoek tussen equator en ecliptica (zie De schuine hoek van de ecliptica).

De geografische breedte heb je niet nodig, bij gelijke sterrentijd is het MC voor alle breedtes gelijk.

Berekening

De sterrentijd zet je om in graden door deze te vermenigvuldigen met 15.

De formule voor de lengte van het MC is :

tan L = sin RKMC / cos RKMC . cos E
  • L is de gezochte lengte van het MC
  • RKMC is de rechte klimming van het MC
  • E is Epsilon, de hoek tussen equator en ecliptica.

Voorbeeldberekening

De datum is, net als in de andere voorbeelden, 2 november 2016 (Gregoriaanse kalender) om 21:17:30 UT in Enschede (52º 13′ NB en 6º 54′ OL).

De ST is dan 0:35:23,6, deze berekenden we al in Sterrentijd.

De ST zetten we om naar decimale uren:

ST = 0,5899018653

E is = 23° 26′ 13,56586091”, (zie De schuine hoek van de ecliptica).

Omrekenen naar decimale graden: 23,437101628

RKMC berekenen door ST te vermenigvuldigen met 15:

RKMC = 15 . 0,5899018653 = 8,8485279795

De waarden voor RKMC en E vullen de win de formule in:

tan L = sin RKMC / cos RKMC . cos E
tan L = sin 8,8485279795 / cos 8,8485279795 . cos 23,437101628

Sinus en cosinus bepalen:

tan L = 0,153822784089 / 0,988098452127 . 0,917497261932

vereenvoudigen

tan L = 0,153822784089 / 0,906577624337

verder vereenvoudigen

tan L = 0,169674145878

Arc tangens berekenen:

L = 9,62989868323

Omgerekend in graden en minunten: 9° 37′ 47,6” Ram

De uitkomst valt niet altijd in het goede kwadrant, zonodig moet je 180 graden bij de uitkomst optellen of aftrekken. Als de ST tussen 0 en 12 uur ligt moet de lengte van het MC tussen 0 ram en 0 Weegschaal liggen. Met een ST tussen 12 en 24 uur krijg je een MC groter of gelijk aan 0 Weegschaal en kleiner dan 0 Ram.

Referentie

  • Dean, Geoffrey en Arthur MatherRecent Advances in Natal Astrology: A critical review 1900-1976. The Astrological Association, Bromley, 1977. p. 187.