Astrologische boeken

Een overzicht van gratis te downloaden e-books over astrologie. De boeken die je hier vindt zijn vrij van auteursrecht òf ze zijn geplaatst na toestemming van de auteur.

De duiding ontraadseld door Jan Kampherbeek

In 2012 schreef Jan Kampherbeek deze visie op de vele problemen binnen de astrologie: de tegenstrijdigheid in technieken en systemen, het gebruik van astronomisch ongefundeerde methoden, het correct duiden op basis van verkeerde tijden en het falen van astrologie bij statistisch onderzoek. Toch is de schrijver er van overtuigd dat astrologie werkt. Zijn conclusie is dat astrologie vooral op mantiek berust. Je kunt dit boek downloaden als EPUB (gezipped) of in PDF formaat.

De Mythologie der Babyloniërs door Hugo Winckler, vertaling Albert Bredenhoff

Hugo Winckler geldt als één van de invloedrijkste onderzoekers van de Babylonische mythologie en astrologie. Zijn Himmels- und Weltenbild der Babyloniër uit 1903 geeft veel boeiende en vaak onverwachte inzichten in het ontstaan van de astrologie. In 1983 bracht Albert Bredenhoff, onder de titel De Mythologie der Babyloniërs, een vertaling uit in eigen beheer. Het auteursrecht van de vertaling ligt uiteraard nog bij Albert Bredenhoff maar hij gaf toestemming dit belangrijke werk hier te plaatsen zodat belangstellenden het gratis kunnen downloaden. Als extra vind je in dit werk ook een vertaling van Die babylonische Weltschöpfung, een werk van Winckler uit 1906 evenals een biografie van Winckler van de hand van Bredenhoff. Downloaden kan via deze link.

Astrology in Mesopotamian Culture door Adolf E. Thierens

Adolf Thierens kun je zien als de grondlegger van de Nederlandse astrologie. In samenwerking met Alan Leo stond hij aan de wieg van Urania, het langst bestaande astrologische tijdschrift in Nederland en wellicht in de wereld. De huidige Werkgemeenschap van Astrologen is de rechtstreekse opvolgster van het Nederlandsch Genootschap voor Astrologie en Moderne Astrologie dat Thierens begin vorige eeuw oprichtte.

Minder bekend is dat Thierens de oorspronkelijke Mesopotamische astrologie bestudeerde bij professor F. M. Th. Böhl. In 1935 verscheen van hem het boek : Astrology in Mesopotamian Culture. Hierin kijkt Thierens vooral naar de mythologische aspecten van de Babylonische astrologie.

Aangezien Thierens in 1941 is overleden is het auteursrecht op zijn werk vervallen. Daarom vind je hier een ingescand exemplaar van Astrology in Mesopotamian Culture.

Verhoging en val van de planeten door Willem Venerius

Willem Venerius was een prominent redacteur van het tijdschrift Spica. Hij verrichtte een grootscheeps onderzoek naar de herkomst van en argumentatie voor de begrippen verhoging en val. Hij beschreef zijn resultaten in Spica en in het boek Verhoging en Val van de Planeten. Dit boek publiceerden we eerder – in 2005 – maar na een nieuwe opzet van deze site was het niet meer beschikbaar. Het is een prima opening van de nieuwe pagina met gratis te downloaden e-books. Het auteursrecht berust bij Willem Venerius maar dankzij zijn toestemming kunnen we het boek hier publiceren.