Morinus

Jean Baptiste Morin de Villefranche – kortweg Morinus – leefde van 1583 tot 1656. Hij was één van de invloedrijkste astrologen ooit, onder meer door rake voorspellingen die aan hem zijn toegeschreven.
Zijn levenswerk is de Astrologia Gallica, een omvangrijke reeks van 26 delen.
In deel 17 beschrijft Morinus de huizen en pleit hij voor het systeem van Regiomontanus. Maar hij concludeert ook dat Regiomontanus problemen oplevert in de poolstreken en daarom formuleert hij een variant op Regiomontanus. Feitelijk introduceert hij een nieuw huizensysteem dat later ook naar hem is vernoemd. Net als Regiomontanus verdeelt hij de equator in twaalf gelijke delen. Omdat horizon en meridiaan de equator al in vier gelijke kwadranten verdelen kun je die twaalf gelijke delen afpassen vanaf de horizon (oostpunt) of vanaf de meridiaan (het MC), het resultaat is gelijk. Door de gevonden punten op de equator trekt Morinus grote cirkels. Dat doet Regiomontanus ook maar Regiomontanus laat die grote cirkels door het noord en zuidpunt op de horizon lopen. Morinus kiest ervoor om die cirkels door de polen van de ecliptica te laten lopen.
Dat heeft een bijzonder effect: Morinus laat de relatie met de horizon los. Het systeem is onafhankelijk van de geografische breedte en is dus ook niet gevoelig voor het poolprobleem. Of je nu rekent voor 0º of 89º  geografische breedte: het resulaat is gelijk.
(Over enige tijd voeg ik een tekening toe die het systeem verduidelijkt).
Dit heeft ook tot gevolg dat het MC vrijwel nooit exact samenvalt met de cusp van het tiende huis. Het verschil blijft wel beperkt tot enkele graden. Maar de ascendant wijkt bijna altijd fors af van cusp 1, zeker als de geboorteplaats wat verder is verwijderd van de horizon.

Niet populair

Het systeem is nooit populair geworden. Zelfs Morinus gebruikte zijn eigen systeem niet maar bleef gewoon werken met Regiomontanus. Holden beschrijft een boek van Edward Lydoe die het systeem gebruikte. Een tijdje geleden verschenen enkele artikelen van Chris Stubbs die onder meer de Morinus verdeling gebruikte in combinatie met resultaten van Guauquelin. Stubbs introduceerde ook een eigen variant op Morinus.
Voor zover ik weet is het systeem verder niet gebruikt.

De variant van Stubbs

Chris Stubbs stelde in 1987 voor de cuspen volgens Morinus als midden van de huizen te gebruiken. Daarmee creëert hij een nieuw systeem dat ik apart beschrijf als het systeem Stubbs.
We weten dat Morin de cuspen als beginpunt gebruikte zoals je onder meer ziet in zijn eigen horoscoop.

Formule

De cuspen volgens het Morinus systeem bereken je met de volgende formule:

tan L = cos e * tan(rkmc + kv)

KV staat voor Klimmings Verschil, als je dit optelt bij de Rechte Klimming van het MC krijg je de Schuine Klimming
De waarde van het KV is als volgt:

 • cusp 10: 0
 • cusp 11: 30
 • cusp 12: 60
 • cusp 1: 90
 • cusp 2: 120
 • cusp 3: 150

De uitkomst moet je vaak corrigeren voor het juiste kwadrant. Als de waarde van tan(rkmc + kv) tussen 0º  en 90º  ligt hoef je niet te corrigeren. Als deze waarde tussen 90º  en 270º  ligt moet je 180º  bij de uitkomst optellen. Tussen 270º  en 360º  moet je 360º  toevoegen.

Voorbeeld berekening

Als plaats nemen we weer Enschede (52º 13′ NB en 6º 54′ OL). Datum en tijdstip 2 november 2016 (Gregoriaanse kalender), 21:17:30 UT. Dit levert een sterrentijd op van 0:35:23,6 (decimaal 0,5899018653) en een hoek E van 23° 26′ 13,56586091” (decimaal 23,437101628).

MC: 9,62989868323 Omgerekend in graden en minunten: 9°37′48″ Ram
Asc: 123,507983345667 = 3°30’28” Leeuw

cos e = cos 23,437101628 = 0,9174972619 
rkmc = sterrentijd * 15 = 8,8485279795

Cusp 10

tan L = cos e * tan(rkmc + kv)
dit wordt
tan L = 0,9174972619 * tan(8,8485279795 + 0)
tan L = 0,9174972619 * 0,1556755643 = 0,1428319040
L = 8,1286851908
8º 7' 43" Ram

Cusp 11

tan L = cos e * tan(rkmc + kv)
dit wordt
tan L = 0,9174972619 * tan(8,8485279795 + 30) 
tan L = 0,9174972619 * 0,8054160913 = 0,7389670585
L = 36,4631803133
6º 27' 47" Stier

Cusp 12

tan L = cos e * tan(rkmc + kv)
dit wordt
tan L = 0,9174972619 * tan(8,8485279795 + 60) 
tan L = 0,9174972619 * 2,5846447895 = 2,3714045174
L = 67,1352838053
7º  8' 7" Tweelingen

Cusp 1

tan L = cos e * tan(rkmc + kv)
dit wordt
tan L = 0,9174972619 * tan(8,8485279795 + 90) 
tan L = 0,9174972619 * -6,4236157080 = -5,8936498236
L = -80,3701013160 + 180 (correctie voor kwadrant) = 99,629898684
9º  37' 48" Kreeft

Cusp 2

tan L = cos e * tan(rkmc + kv)
dit wordt
tan L = 0,9174972619 * tan(8,8485279795 + 120) 
tan L = 0,9174972619 * -1,2415942652 = -1,1391593387
L = -48,7220340324 + 180 (correctie voor kwadrant) = 131,2779659676
11º  16' 41" Leeuw

Cusp 3

tan L = cos e * tan(rkmc + kv)
dit wordt
tan L = 0,9174972619 * tan(8,8485279795 + 150) 
tan L = 0,9174972619 * -0,3869003602 = -0,3549800211
L = -19,5438457294 + 180 (correctie voor kwadrant) = 160,4561542706
10 gr 27' 22" Maagd

Referenties

 • Callanan, ThomasThe Astrology of Jean Baptiste Morin, http://www.skyscript.co.uk/morin.html
 • Holden, Ralph WilliamThe elements of house division. Romford, 1977.
 • Morin, Jean-Baptiste. Vert. James Herschel Holden – Astrologia Gallica. Book 17: The Astrological Houses. Tempe, AZ, 2008.
 • Munkasey, MichaelThe Astrological thesaurus, p. 424. Book 1. St. Paul, 1993.
 • Spat, WernerDas “Ideale” Häusersystem. In Meridian jg. 1994, nr. 4. Juli/aug. 1994.
 • Stubbs, C.Heaven’s Message (Letter to the editor). Astrological Journal Vol. 29 Nr. 6. November/December, 1987.
 • Stubbs, ChrisHet Mars-effect en het sectorsysteem van Morinus. Urania jaargang 97 nr. 4. Oktober 2003. Online http://wva-astrologie.nl/images/pdf/ura974.pdf
 • Stubbs, ChrisNogmaals het Morinus sectorensysteem. Urania jaargang 100 nr. 1. April 2006. Online: http://wva-astrologie.nl/images/pdf/ura100-1.pdf
 • Wharton, GeorgeThe Cabal of the twelve Houses Astrological from Morinus. Vertaling van een deel van Astrologia Gallica, deel 17. Uitgegeven door John Gadbury in 1659.