Porphyrius

Het huizen systeem dat is genoemd naar Porphyrius is de oudst bekende variant van een kwadranten

Porphyrius

systeem. Het MC is hier de cusp van het tiende huis en de ascendant de cusp van het eerste huis. De opvolgende en vallende huizen bereken je door de eclipticale lengte van de kwadranten elk in drie gelijke delen op te splitsen.
Je gebruikt dus alleen de ecliptica voor de berekening van de tussenliggende cusps; daarmee is dit systeem een representant van de eclipticale systemen.
Je kunt voor Porphyrius positiecirkels bepalen: die gaan dan door genoemde punten op de ecliptica en door de eclipticalpolen. Maar omdat je de cuspen nodig hebt om de positiecirkels te bepalen kun je je het nut van die cirkels afvragen.
In 1979 publiceerde ik een korte eerste beschrijving van Porphyrius in Spica [Kampherbeek, 1979].

Historie

Porphyrius was een filosoof die leefde van 234 tot 305 CE. Hij was neo-Platonist en leerling van Plotinus.
Maar het naar hem genoemde huizensysteem is niet van zijn hand, het werd in ieder geval al gebruikt door Vettius Valens.

Ongeveer een eeuw vóór Porphyrius beschrijft Vettius Valens in boek III van zijn Anthologie een verdeling van de kwadranten in drie gelijke delen [Valens, 1994, p. 33-35]. Dit levert meer of minder gunstige plaatsen voor de mate waarin een planeet actief kan zijn. Robert Schmidt, die deze tekst vertaalde, merkt op dat het hier niet gaat om de betekenissen die normaliter worden toegekend aan huizen maar om aanduidingen over de mate van activiteit (chrēmatistrikoi topoi). Daarom ziet hij deze tekst daarom niet als de definitie van een huizensysteem. [Valens, 1994, p. 35] Valens geeft echter een volledige technische beschrijving van het systeem. Het lijkt mij minder relevant welke betekenissen je aan de verschillende huizen toekent. Zoals Chris Brennan aangeeft is de mate van activiteit een belangrijke manier om huisbetekenissen te bepalen. [Brennan, 2017,  p. 333-335].

Naast de beschrijving door Valens kennen we meerdere horoscopen die het systeem van Porphyrius gebruiken maar veel eerder, o.a. 76 CE, zijn gemaakt. [Knappich, 1978, p. 14].
Ook Deborah Houlding meldt dat het systeem ouder was en al vóór Porphyrius is gebruikt door Antiochus [Houlding, 2006, p. 107]

We kunnen veilig stelen dat Porphyrius niet dit systeem heeft uitgevonden. Volgens Max Duval was het vooral Lucas Gauricus die dit huizensysteem aan Porphyrius toekende. [Duval, 1984]. Wellicht heeft een rol gespeeld dat Porphyrius wel een systeem beschreef dat de quadranten verdeelde maar ook een voorloop van 5 graden gebruikte.

Het systeem van Porphyrius is meerdere malen opnieuw uitgevonden, o.a. door A. M. Grimm die het de “Neuen Manier” noemde en kennelijk niet op de hooge was van het bestaan van het Prophyrius systeem. [Wiesel, 1930, p. 26-30]

Argumenten voor en tegen

Bruce Scofield voerde een test uit met zijn eigen horoscoop. Hij noteerde de transits op de cuspen van verschillende systemen en kwam tot de conclusie dat Prophyrius de beste resultaten opleverde. [Scofield, 1993]
Max Duval merkt op dat de berekening volgens Porphyrius huis segementen oplevert die meestal zowel boven als onder de horizon vallen, ongeacht of het om dag of nachthuizen gaat. [Duval, 1984, p. 21]
Ralph William Holden ziet het als een bezwaar dat de segmenten die je krijgt via positiecirkels ongelijk van grootte zijn. [Holden, 1977, p. 65-67]
De bezwaren van Duval en Holden zijn alleen geldig als je de curspen verdeelt met echte positiecirkels die vanzelf door de eclipticalepolen gaan. Je kunt Porphyrius ook prima definiëren zonder positiecirkels te gebruiken, die positiecirkels dienen in ieder geval geen doel.

Berekening

Als plaats nemen we Enschede (52º 13′ NB en 6º 54′ OL). Datum en tijdstip 2 november 2016 (Gregoriaanse kalender), 21:17:30 UT. Dit levert een sterrentijd op van 0:35:23,6 en een hoek E van 23° 26′ 13,56586091”.

MC: 9,62989868323 Omgerekend in graden en minunten: 9°37′48” Ram
Asc: 123,507983345667 = 3°30’28” Leeuw

Hoek tussen MC en Asc:

123,507983345667 - 9,62989868323 = 113,878084662437

Voor de fractie van het vierde kwadrant de uitkomst delen door 3:

113,878084662437 / 3 = 37,959361554145

Hoek tussen Asc en IC:

189,62989868323 - 123,507983345667 = 66,121915337563

Voor de fractie van het eerste kwadrant de uitkomst delen door 3:

66,121915337563 / 3 = 22,040638445854

Beide fracties zijn samen altijd 60 graden.

cusp 11 = MC + fractie vierde kwadrant:

9,62989868323 + 37,959361554145 = 47,589260237375

In graden en minuten 17°35’21” Stier

cusp 12 = cusp 11 + fractie vierde kwadrant:

47,589260237375 + 37,959361554145 = 85,54862179152

In graden en minuten 25°32’55” Tweelingen

cups 2 = Asc + fractie eerste kwadrant:

123,507983345667 + 22,040638445854 = 145,548621791521

In graden en minuten 25°32’55” Leeuw

cups 3 = cusp 2 + fractie eerste kwadrant:

145,548621791521 + 22,040638445854 = 167,589260237375

In graden en minuten 17°35’21” Maagd

De overige cuspen vormen een oppositie met de al berekende cuspen.

Zoals je ziet is er een exacte driehoek tussen de cuspen 11 en 3 en een exact sextiel tussen de cuspen 12 en 2, dit is bij Porphyrius altijd zo. Dat komt omdat je twee delen door drie deelt die samen 180 graden zijn, tussen de cuspen zit dus 1/3 deel of 2/3 deel van 180 graden.

 

Literatuur

  • Duval, MaxLa domification et les transits. Parijs, 1984.
  • Holden, Ralph WilliamThe elements of house division. Romford, 1977.
  • Houlding, DeborahThe Houses: Temples of the Sky. Bournemouth, 2006, 2e editie.
  • Kampherbeek, JanEclipticale huizen. In Spica jg. 3 nr 2/3. Enschede, juni/september 1979.
  • Scofield, BruceWhy I use Porphyry Houses. In The Ascendant, Connecticut, Fall/Winter 1992/1993.
  • Valens, VettiusAnthology, Book II (concl.), & Book III. Vert. Robert Schmidt, red. Robert Hand. Project Hindsight, Greek Track, Volume VIII. Berkeley Springs, WV, 1994.
  • Wiesel, ErichDas Astrologische Häuser-Problem. München-Planegg, 1930.

Afbeelding Porphyrius: http://wiki.astro.com/astrowiki/de/Datei:Porphyrius.jpg