Een nieuw astrologisch font

Via RadixPro kun je nu een uitgebreid astrologisch font downloaden. Het font bevat 133 karakters voor onder meer planeten, tekens en aspecten. UIteraard alle gebruikelijke symbolen, maar ook alle symbolen voor de WvA, de Hamburger school en de nieuwe planeten.

Dit font gebruik ik in astrologische software waar ik nu aan werk (Enigma), maar je kunt het ook prima gebruiken in je tekstverwerker of presentatiesoftware.

 

Een nieuwe site

RadixPro begint opnieuw. Alle bestaande teksten heb ik verwijderd. Binnenkort vind je hier nieuwe informate en ook software. Die informatie gaat vooral over achtergronden van de astrologie en kan helpen beter te begrijpen wat astrologie eigenlijk is. De software kan daarbij helpen om zelf te experimenteren.

Wat kun je op de nieuwe RadixPro verwachten?

  • Het huizenproject. Een beschrijving van veel huizensystemen, astronomisch maar ook begrijpelijk voor mensen die moeite hebben met wiskunde en astronomie.
  • Beschrijvingen van minder bekende systemen. Waarschijnlijk onder andere het systeem van de WvA, de Hamburger school, declinaties van Kt Boehrer, het heersersysteem en inkadering van Volguine.
  • Handleidingen voor onderzoek. Hoe je statistiek gebruikt maar vooral ook wanneer je dat wel en wanneer je dat niet moet doen.
  • Software: programma’s voor statistisch onderzoek, analyse van cycli en voor diverse minder bekende technieken en systemen. Voor algemene software voor het analyseren van horoscopen verwijs ik graag naar het uistekende PlanetDance van Jean Cremers.

Eerst aardbevingen

Als eerste publiceer ik binnenkort een programma voor het astrologisch analyseren van data van aardbevingen.