Huizenproject

 

Huizen zijn vrijwel gelijktijdig met de geboortehoroscopie ontstaan. Ze lijken een voorwaarde te zijn geweest voor het begin van de horoscopie; dat deel van de astrologie dat zich bezighoudt met het duiden van – meestal – persoonlijke horoscopen.
Huizen zijn ook een bron van grote verdeeldheid onder de astrologen. Er zijn zeer veel huizensystemen. Op het moment dat ik dit schrijf heb ik er zo’n 70 weten te identificeren maar ik ben er zeker van dat er meer zijn.
Discussies over het juiste systeem kunnen behoorlijk fel zijn. Natuurlijk zijn er veel meer onderwerpen waar astrologen het niet over eens zijn: de zodiac (tropisch of één van de tientallen siderische varianten), de aspecten (welke?, orbs), hypothetische punten en planeten, nieuwe planeten. Eigenlijk zijn we het alleen eens over de betekenis van de klassieke planeten en over de eerste drie moderne (Uranus, Neptunus en Pluto).
Mijn standpunt is dat je het grote verschil in werkwijze tussen de astrologen alleen kunt verklaren door astrologie te zien als een mantisch systeem. Het komt niet aan op de juiste techniek, zelfs niet op de juiste tijd, maar op de juiste toepassing van symboliek.

Toch vind ik het belangrijk astrologische systemen en technieken in kaart te brengen. Ook symboliek moet je baseren op een samenhangend geheel. Je kunt niet willekeurig elementen gebruiken die niet bij elkaar passen. Het moet combineerbaar zijn. Aan de basis daarvan ligt een goede kennis van systemen en technieken, in ieder geval van de systemen en technieken waar je mee werkt.
Voor de huizen is dat problematisch. Er is op dit gebied veel te weinig kennis, zowel van de historie van dit onderdeel van de astrologie als van de astronomische kant.
Dat is niet zo gemakkelijk te veranderen en dat ga ik ook niet proberen. Maar wel wil ik de enkeling die zichzelf meer inzicht in deze materie wil verschaffen het nodige materiaal bieden.
Op RadixPro publiceer ik teksten over huizen die vooral gericht zijn op mensen die de achtergronden van de astrologie willen begrijpen. Dat kan prima, want dat is toch al de focus van deze site.

Wat kun je verwachten?

  • Enkele algemene teksten over huizen en het huizenprobleem. Dat zijn voor een deel teksten die ik eerder in Spica publiceerde.
  • Een overzicht van alle huizensystemen die ik heb kunnen vinden.
  • Een aparte beschrijving voor elk van deze systemen.
  • Berekeningen en formules van deze systemen – mits deze bekend zijn (van sommige systemen is niet alle informatie over de berekening bekend).
  • Een geannoteerde literatuurlijst voor referenties en verder onderzoek.

Dit is een meerjaren project. Maar tijdens het ontstaan kun je al meelezen en zo meer inzicht krijgen in de boeiende problematiek van de astrologische huizen.