Pancharios

Pancharios leefde omstreeks 200 CE. Hij gebruikte een variant op het huizensysteem van Porphyrius met voorloop. Alleen gebruikt Pancharios niet een voorloop van precies vijf graden maar een voorloop die een zesde deel van het huis beslaat.
Wilhelm Knappich vermeldt abusievelijk dat Pancharios 200 BCE zou hebben geleefd [Knappich, 1978, p. 15]. In een gezamenlijke publicatie met Walter Koch zien we wel de juiste datum [Koch/Knappich, 1959, p. 76].
Het systeem raakte snel in de vergetelheid. Astrologen die een voorspan gebruikten gingen meestal uit van een vaste waarde van vijf graden.
Koch en Knappich betreuren dat. Zij zien in de benadering van Pancharios een overgang naar systemen waarbij de huizen natuurlijker worden verdeeld [Koch/Knappich, 1959, p. 77]
Rüdiger Plantiko merkt op dat deze verdeling feitelijk in mundo is (op basis van de huizen) en niet, zoals Porphyrius, op basis van de ecliptica [Plantiko, 2004, p. 17].

Berekening

Je gebruikt de huizen volgens de standaard berekening voor Porphyrius.

De plaats is weer Enschede (52º 13′ NB en 6º 54′ OL). Datum en tijdstip 2 november 2016 (Gregoriaanse kalender), 21:17:30 UT. Dit levert een sterrentijd op van 0:35:23,6 en een hoek E van 23° 26′ 13,56586091”.
MC: 9°37′48” Ram
Asc: 3°30’28” Leeuw
De lengte van huizen in het vierde kwadrant is 37,959361554145, een zesde hiervan is 6,32656025902. Deze waarde trek je af van de cuspen 10, 11, 12 (en van 4, 5, en 6)
De lengte van huizen in het eerste kwadrant is 22,040638445854, een zesde hiervan is 3,67343974098. Deze waarde trek je af van de cuspen 1, 2 en 3 (en van 7, 8 en 9).

cusp 10 : 9,62989868323 - 6,32656025902 = 3,30333842421 = 3°18'12" Ram
cusp 11 : 47,589260237375 - 6,32656025902 = 41,262699978355 = 41°15'46" Stier
cusp 12 : 85,54862179152 - 6,32656025902 = 79,2220615325 = 19°13'19" Tweelingen
cusp 1 : 123,507983345667 - 3,67343974098 = 119,834543604687 = 29°50'04" Kreeft
cups 2 : 145,548621791521 - 3,67343974098 = 141,875182050541 = 21°52'31" Leeuw
cups 3 : 167,589260237375 - 3,67343974098 = 163,915820496395 = 13°54'57" Maagd

De overige cuspen vormen een oppositie met de al berekende cuspen.

Literatuur

  • Knappich, WilhelmTradition und Fortschritt der klassischen Astrologie. In Qualität der Zeit nr. 28/39. Wenen, september 1978.
  • Koch, Walter en Wilhelm KnappichHoroskop und Himmelshäuser. 1. Teil. Grundlagen und Altertum. Göppingen, 1959.
  • Plantiko, RüdigerOn Dividing the Sky (Preliminary version). Geen plaats, 2004.