Porphyrius-midden

Van het huizensysteem dat is genoemd naar Porphyrius bestaat een variant waarbij de cuspen niet aan het begin van de huizen staan, maar – bij benadering – in het midden.
Een officiële naam heb ik niet kunnen vinden, ik noem het gemakshalve Porphyrius-midden.
Je komt dit systeem bijzonder weinig tegen, de enige referentie die ik ken is van Max Duval. [Duval, 1984, p. 21].
Volgens Duval gaat het om een Hindoe systeem (“domification hindoue”).
De berekening is gebaseerd op het hetzelde principe als voor Porphyrius maar je berekent voor elk huis het middelpunt en ziet dat als de cusp van het huis. De oorspronkelijke cuspen volgens Porphyrius komen hiermee dus min of meer in het midden te staan van de huizen. Niet exact, want de huizen kunnen verschillend van grootte zijn.

Argumenten

Onze enige bron is Duval en die merkt op dat de middens die we berekenen niet echt in het midden liggen, zoals we hiervoor al zagen. Dat geldt met name voor de hoekhuizen die huis-“helften” meekrijgen uit twee kwadranten, en dus ongelijk van grootte zijn.

Berekening

Het basis principe is eenvoudig: neem de afstand tussen MC en Ascendant en deel die door 6. Dit is de grootte van een half huis in het vierde kwadrant. Pas de lengte van zo’n half huis af vanaf het MC. Het resultaat is cusp 11. Nog twee helften en je krijgt cusp 12. En nog een keer twee helften is cusp 1.
Voor het eerste kwadrant bereken je de huizen net zo, maar nu bereken je de huishelften door de afstand tussen Ascendant en IC door 6 te delen. Vanaf de ascendant een huishelft erbij levert je cusp 2 op. Nog twee huishelften cusp 3. En daarna nog een keer twee helften en je krijgt cusp 4.
De cuspen op de westelijke horoscoophelft vormen opposities met de cuspen op de oostelijke helft.
De cuspen van de hoekhuizen komen nooit overeen met MC, Ascendant, IC of Descendant.
Een bijzonder effect is dat cusp 11 en 4 altijd op 150° afstand van elkaar staan, cusp 12 en 3 altijd op 90° en cusp 1 en 2 onderling altijd op 30° afstand

Een voorbeeld

In het standaard voorbeeld vonden we het volgende data:
Plaats Enschede 52º 13′ NB en 6º 54′ OL. 2 november 2016 (Gregoriaanse kalender), 21:17:30 UT.
Sterrentijd 0:35:23,6 en hoek E 23° 26′ 13,56586091”.
MC is 9,62989868323 ofwel 9°37′48” Ram en de Ascendant 123,507983345667 ofwel 3°30’28” Leeuw

De afstand tussen Ascendant en MC:

123,507983345667 - 9,62989868323 = 113,87808466243

een zesde hiervan

113,87808466243 / 6 = 18,97968077707

Dit is dus een zesde deel van het vierde kwadrant.

cusp 11

MC + 1/6 deel van kwadrant 4 is 9,62989868323 + 18,97968077707 = 28,6095794603 of 28°36'34" Ram

cusp 12

cusp 11 + 2 x 1/6 deel van kwadrant 4 is 28,6095794603 + 37,95936155414 = 66,56894101444 of 6°34'08" Tweelingen

cusp 1

cusp 12 + 2 x 1/6 deel van kwadrant 4 is 66,56894101444 + 37,95936155414 = 104,52830256858 of 14°31'42" Kreeft

De afstand tussen IC en Ascendant:

189,62989868323 - 123,507983345667 = 66,121915337563

Een zesde deel hiervan

66,121915337563 / 6 = 11,020319222927

Dit is dus een zesde deel van het eerste kwadrant.

cusp 2

Ascendant + 1/6 deel van kwadrant 1 is 123,507983345667 + 11,020319222927 = 134,528302568594 of 14°31'42" Leeuw

cusp 3

cusp 2 + 2 x 1/6 deel van kwadrant 1 is 134,528302568594 + 22,040638445854 = 156,568941014448 of 6°34'08" Maagd

cusp 4

cusp 3 + 2 x 1/6 deel van kwadrant 1 is 156,568941014448 + 22,040638445854 = 178,609579460302 of 28°36'34" Maagd

De cuspen 5 tot en met 10 liggen opposiet de cuspen 11 tot en met 4.

 

Literatuur

  • Duval, MaxLa domification et les transits. Parijs, 1984.