Stubbs

In 1987 publiceert Chris Stubbs een ingezonden brief in The Astrological Journal.  Hij houdt een pleidooi voor het systeem van Morinus maar hij wil de cuspen volgens Morinus gebruiken als middens van de huizen en niet als begin.
Hij beschrijft hoe Morinus de equator verdeelt en zegt dan : Deze punten moeten we nemen als midden (in plaats van als grenzen) van het huis om ze zo meer symmetrisch te maken ten opzichte van de geboorteplaats.

In een noot voegt hij toe

Eenvoudigheidshalve nemen we aan dat de grenzen halverwege de middens van de huizen liggen.

Hij stelt dat dit systeem een enigszins aangepaste versie is van het systeem van Morinus.

In een latere (2012) publicatie, evenals zijn ingezonden brief getiteld Heaven’s Message, spreekt Stubbs niet meer over een aangepast systeem maar presenteert hij Morinus zonder meer met cuspen als middens.

We weten dat Morinus in zijn berekeningen niet uitging van cuspen als middens en dat hij dat ook niet deed bij zijn duidingen. Het systeem dat Chris Stubbs voorstelt is niet dat van Morinus maar een eigen systeem. Het is ook niet een kleine aanpassing; als je de cuspen als middens gebruikt zal gemiddeld 50% van de planeten in een ander huis vallen; er is dus sprake van een apart systeem. Ik noem het naar de maker: Het huizensysteem Stubbs.

Een lastig punt is de bepaling van de middens van de huizen. Je kunt dat doen door de middens op de equator te bepalen en dan te kijken welke lengte daar bij hoort. Dan moet je wel de cuspen met wiskundige formules berekenen. Je kunt ook de middens in lengte bepalen. De laatste optie is niet logisch, als je de huizen baseert op de equator zou je dat zowel met grenzen als met middens van de huizen moeten doen. Stubbs geeft zelf aan dat de grenzen op de equator liggen maar dat hij deze gemakshalve op de ecliptica berekent. Stubbs tekent de standaard cuspen volgens Morinus maar in de interpretatie gebruikt hij ze als middens. Ik ga er van uit dat het systeem Stubbs de middens èn de grenzen op de equator bepaalt omdat de auteur zelf aangeeft dat dit de juiste methode is. De middens\grenzen op de ecliptica bepalen is slechts een benadering.

Ik bereken de grenzen van de huizen expliciet. Stubbs bepaalt de grenzen feitelijk pas bij de duiding.

Contact

Ik heb geprobeerd met Chris Stubbs in contact te komen en daarbij heb ik veel hulp gehad van de WvA, uitgeefster van Urania waarin Stubbs publiceerde, waarvoor mijn dank. Helaas is het niet gelukt. Als iemand mij in contact kan brengen met Chris Stubbs zou ik dat zeer waarderen.

Formule

 

De cuspen volgens het Stubbs systeem bereken je met dezellde formules als voor Morinus cuspen:

tan L = cos e * tan(rkmc + kv)

De waarden voor het KV (Klimmings Verschil) zijn echter anders:

  • cusp 10: -15
  • cusp 11: 15
  • cusp 12: 45
  • cusp 1: 75
  • cusp 2: 105
  • cusp 3: 135

De uitkomst moet je vaak corrigeren voor het juiste kwadrant. Als de waarde van tan(rkmc + kv) tussen 0 gr en 90 gr ligt hoef je niet te corrigeren. Als deze waarde tussen 90 gr en 270 gr ligt moet je 180 gr bij de uitkomst optellen. Tussen 270 en 360 graden moet je 360 gr toevoegen.

Voorbeeld berekening

Als plaats nemen we weer Enschede (52º 13′ NB en 6º 54′ OL). Datum en tijdstip 2 november 2016 (Gregoriaanse kalender), 21:17:30 UT. Dit levert een sterrentijd op van 0:35:23,6 (decimaal 0,5899018653) en een hoek E van 23° 26′ 13,56586091” (decimaal 23,437101628).

MC: 9,62989868323 Omgerekend in graden en minuten: 9°37′48″ Ram
Asc: 123,507983345667 = 3°30’28” Leeuw

cos e = cos 23,437101628 = 0,9174972619 
rkmc = sterrentijd * 15 = 8,8485279795

We berekenen hierna de grenzen van de cuspen.

Cusp 10

tan L = cos e * tan(rkmc + kv)
dit wordt
tan L = 0,9174972619 * tan(8,8485279795 + -15)
tan L = 0,9174972619 * -0,1077778744 = -0,0988859047
L = -5,6473852417 + 360º (correctie voor kwadrant) = 354,3526147583
24º 21' 9" Vissen

Cusp 11

tan L = cos e * tan(rkmc + kv)
dit wordt
tan L = 0,9174972619 * tan(8,8485279795 + 15) 
tan L = 0,9174972619 * 0,4420646626 = 0,4055931175
L = 22,0771359390
22º 4' 38" Ram

Cusp 12

tan L = cos e * tan(rkmc + kv)
dit wordt
tan L = 0,9174972619 * tan(8,8485279795 + 45) 
tan L = 0,9174972619 * 1,3687576900 = 1,2558314328
L = 51,4702085981
21º 28' 13" Stier

Cusp 1

tan L = cos e * tan(rkmc + kv)
dit wordt
tan L = 0,9174972619 * tan(8,8485279795 + 75) 
tan L = 0,9174972619 * 9,2783421965 = 8,5128535603
L = 83,3002022084
23º 18' 1" Tweelingen

Cusp 2

tan L = cos e * tan(rkmc + kv)
dit wordt
tan L = 0,9174972619 * tan(8,8485279795 + 105) 
tan L = 0,9174972619 * -2,2621125020 = -2,0754820267
L = -64,2744988541 + 180 gr (correctie voor kwadrant) = 115,7255011459
25º 43' 16" Kreeft

Cusp 3

tan L = cos e * tan(rkmc + kv)
dit wordt
tan L = 0,9174972619 * tan(8,8485279795 + 135) 
tan L = 0,9174972619 * -0,7305895027 = -0,6703138683
L = -33,8344951277 + 180 gr (correctie voor kwadrant) = 146,1655048723
26º 9' 56" Leeuw

Referenties

  • Stubbs, C. – Heaven’s Message (Letter to the editor). Astrological Journal Vol. 29 Nr. 6. November/December, 1987.
  • Stubbs, ChrisHeavens’s Message – How to read it nowadays. US, no location, 2012.