Vehlow

Johannes Vehlow (1890-1958) was een belangrijke duitse astroloog. Hij is vooral bekend geworden door zijn negen-delige werk Lehrkursus der Wissenschaftlichen Geburts-Astrologie (Leergang van de wetenschappelijke geboorte astrologie). Een  curieuze naam: Vehlow verklaart in het zelfde werk een tegenstander te zijn van een wetenschappelijke benadering van de astrologie.
Vehlow hield zich intensief bezig met het huizenprobleem. Hij is de auteur van het pamflet Das Horoskop der Marie A. Peary waarin hij de horoscoop van de dochter van de poolreiziger Peary behandelt. Marie Peary was geboren binnen de poolcirkel en haar horoscoop was met veel huizensystemen niet te berekenen.
Vehlow is aanhanger van wat hij het oudste huizensysteem noemt: gelijke huizen vanaf de ascendant maar dan met de cuspen in het midden. Een eclipticaal systeem en daarom ook boven de poolcirkel goed te berekenen. Maar het is niet het oudste huizensysteem. Met name het systeem van de Teken huizen is ouder en de Oktotopos (acht huizen) is nog ouder.
Vehlow gebruikt de cusps als middens van de huizen en noemt als reden de Thema Mundi zoals die is omschreven door Firmicus. De Thema Mundi is een fictieve horoscoop van de wereld met alle lichten en zichtbare planeten in het midden van het teken waarover ze heersen.
Naast de hier beschreven huizen (die hij de mundane horoscoop noemt), benoemt Vehlow ook een aarde horoscoop (de dierenriemtekens met het accent op het midden van die tekens) en een zonne horoscoop (met de Zon in het midden van het eerste huis).
Ik kijk hier alleen naar de mundane variant. De aarde horoscoop en zonne horoscoop van Vehlow hebben mogelijk waarde voor de duiding maar het zijn geen huizensystemen omdat er geen enkele relatie is met de dagelijkse beweging van de aarde. Daardoor zijn ze niet fout of onbelangrijk maar het zijn ook geen huizen.

Kieffer

Dit systeem is niet alleen door Vehlow naar voren gebracht; F. Xavier Kieffer beschreef in 1959 in zijn La vérité sur la domification hetzelfde systeem. Ook Kieffer beroept zich op de Thema Mundi zoals die wordt gepresenteerd door Firmicus èn op het feit dat dit het oudste huizensysteem zou zijn. Evenals Vehlow gebruikt hij ook een systeem met aarde huizen en met zonne huizen en wel op exact dezelfde manier.
Kieffer noemt Vehlow als een geleerd en scherpzinnig astroloog (‘astrologue savant et perspicace’) maar stelt dat zijn boeken verloren zijn gegaan in de oorlog (Kieffer p. 45).
Koch en Knappich melden echter dat Kieffer in 1959 – kort na het overlijden van Vehlow – verklaart dat Vehlow hem geplagiëerd zou hebben (Koch, Knappich, p. 31). Vehlow publiceerde zijn systeem in 1933, Kieffer in 1947. Ik heb de betreffende tekst van Kieffer niet kunnen traceren maar vooralsnog lijkt het waarschijnlijker dat Kieffer Vehlow plagieerde, en niet andersom.

Argumenten

De argumenten voor het systeem van Vehlow zijn niet sterk. Het is niet het oudste huizensysteem en het lijkt vergezocht het midden van de huizen te gebruiken omdat de Thema Mundi de planeten en ascendant in het midden van de tekens plaatst. Maar ook op grond van foutieve argumenten kun je tot bruikbare systemen komen.

Berekening

Als plaats en tijdstip nemen we Enschede (52º 13′ NB en 6º 54′ OL), 2 november 2016 (Gregoriaanse kalender), 21:17:30 UT. Dit levert een sterrentijd op van 0:35:23,6 en een hoek E van 23° 26′ 13,56586091”.

MC: 9,62989868323 Omgerekend in graden en minuten: 9°37′48” Ram
Asc: 123,507983345667 = 3°30’28” Leeuw

Om cusp 1 te berekenen trek je 15º af van de lengte van de ascendant:

123,507983345667 - 15 = 108,507983345667
Dat is 18°30’28” Kreeft

De overige cuspen liggen steeds precies 1 teken (30°) verder

Cusp 2 = 18°30’28” Leeuw
Cusp 3 = 18°30’28” Maagd
Cusp 4 = 18°30’28” Weegschaal
Cusp 5 = 18°30’28” Schorpioen
Cusp 6 = 18°30’28” Boogschutter
Cusp 7 = 18°30’28” Steenbok
Cusp 8 = 18°30’28” Waterman
Cusp 9 = 18°30’28” Vissen
Cusp 10 = 18°30’28” Ram
Cusp 11 = 18°30’28” Stier
Cusp 12 = 18°30’28” Tweelingen

Referenties

De website http://www.astrologie-chirologie.com/astrologie_2.html heeft alle hierna genoemde werken van Vehlow en Wiesel online staan.

  • Bisschoff, Willy – Johannes Vehlow. In memoriam, 1958.
  • Vehlow, Johannes Lehrkursus der Wissenschaftlichen Geburtsastrologie. Band I: Die Weltanschauung der Astrologie und die wahren Grundlagen der Horoskop. Berlin, 1986. Oorspronkelijke uitgave 1933.
  • Vehlow, JohannesZum Astrologischen Häuserproblem. Vehlow Kalender 1952.
  • Vehlow, JohannesDas Horoskop der Marie A. Peary. In Vehlow Kalender 1935.
  • Wiesel, ErichDas Astrologische Häuser-Problem. München-Planegg, 1930.
  • Kieffer, F. XavierLa vérité sur la domification. Nice, 1947.
  • Kampherbeek, JanEclipticale huizen. In Spica jg. 3 nr 2/3. Enschede, juni/september 1979.
  • Knappich, WilhelmEntwicklung der Horoskoptechnik vom Altertum bis zur Gegenwart. In Qualität der Zeit nr. 38/39. Wenen, september 1978. Geschreven in 1966.
  • Koch, Walter en Wilhelm KnappichHoroskop und Himmelshäuser. 1. Teil. Grundlagen und Altertum. Göppingen, 1959.