Referenties

Geannoteerde referenties voor het Huizen Project

Dit is een eerste opzet, ik breid de lijst nog flink uit. Recente toevoegingen zijn groen.

 • Addey, JohnHarmonics in astrology. Frome, UK, derde editie, 2002. Oorspronkelijk gepubliceerd in 1976. In hoofdstuk 6, Harmonnics in the diurnal circle beschrijft Addey harmonics in de dagcyclus en neemt vooral Gauquelin sectoren als voorbeeld.
 • Bayer, GeorgeTurning Four Hundred Years of Astrology to practical use and Other Matters. Gepubliceerd in 1945. Ik gebruikte een online versie als gepubliceerd op https://www.scribd.com/document/175636526/George-Bayer-400-Years-of-Astrology, deze versie heeft geen colofon. Een algemene uitleg over astrologie met als toepassing financiële speculaties. Op p. 64 en verder legt Bayer een systeem uit waarbij hij Placidus cuspen in drie gelijke delen verdeelt: huis-decanaten. Dit komt overeen met een eerder door Frank Glahn geponeerd systeem.
 • Bisschoff, Willy Johannes Vehlow.  Geen plaats, 1958. Download via http://www.astrologie-chirologie.com/astrologie_2.html  Een in memoriam en levensbeschrijving van Vehlow.
 • Boer, Ingmar deSectortabellen voor het APC-systeem. Stichting Werkgemeenschap van Astrologen, Utrecht, 2001 (colofon), 2002 (introductie). Online via: http://www.ingmardeboer.nl/images/4/46/Sect-tbl.pdf Huizentabel voor het APC-systeem. Geeft ook formules voor de berekening van dit systeem.
 • Boër, WalterHäusersysteme. Ingezonden brief in Meridian jaargang 1994 nr. 5. Pleidooi voor flexibele tussencuspen. Boër pleit vooral voor een vergelijking tussen GOH en Placidus.
 • Brennan, ChrisHellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune. Denver, Colorado, 2017. In hoofdstukken 11 en 12 veel unieke informatie over Helleense huizen.
 • Callanan, ThomasThe Astrology of Jean Baptiste Morin, http://www.skyscript.co.uk/morin.html  Hij noemt hierin ook de Morinus huizen.
 • Cumont, Franz en Franz Boll: Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum V. Partem Priorem. Codicum Romanorum. Brussel, 1904. Bevat o.a. de Isagoge van Porphyrius. Downloaden via hellenisticastrology.com. Grieks, commentaar in Latijn.
 • Dean, Geoffrey en Arthur MatherRecent Advances in Natal Astrology. Bromley, 1977. In het hoofdstuk ‘Houses’ een duidelijke beschrijving van de basis principes en formules van de belangrijkste systemen.
 • Duval, MaxLa domification et les transits. Parijs, 1984. Uitgebreide beschrijving van bekende, maar ook onbekende systemen. Inclusief formules.
 • Faresijn, AndréHuizensystemen in de astrologie. In Vlaams Astrologisch Tijdschrift nr. 97, jg. 25, 21 juni 2000. Korte beschrijving van enkele systemen in relatie tot het poolprobleem. Geeft daarnaast van 10 systemen de resultaten van een onderzoek naar trefzekerheid.
 • Gorter, Corn. – De techniek der astrologie. Den Haag, z.j. Astrologische berekeningen, korte beschrijving van Porphyrius, Alcabitius (ten onrechte gecategoriseerd als Albategnus), Campanus, Regiomontanus en Placidus.
 • Grössing, HelmutRegiomontanus als Astrologe. Qualität der Zeit, februari 1979. Bevat een biografie van Regiomontanus.
 • Hentges, ErnstRegiomontanus: Biografische Skizze. Zenit 6, 1934. Online via http://astrotexte.ch/sources/hent02.html. Levensbeschrijving van Regiomontanus.
 • Holden, James H.Ancient House Division. In Journal of Research of the American Federation of Astrologers. Tempe Az., jg. 1 nr. 1, aug. 1982. Een goed en duidelijk overzicht van het ontstaan van de eerste huizensystemen, zowel inhoudeljk als chronologisch. De auteur beperkt zich tot systemen met 12 huizen, de Oktatopos blijft buiten beschouwing. Deze tekst kun je  downloaden via http://hellenisticastrology.com
 • Holden, Ralph WilliamThe elements of house division. Romford, 1977. Overzicht van 14 belangrijke huizensystemen. Beschrijft daarnaast enkele problemen waar je tegenaan loopt bij het berekenen van huizen.
 • Houlding, DeborahThe Houses: Temples of the Sky. Bournemouth, 2006, 2e editie. Houlding stelt dat we met de vermeende overeenkomst tussen huizen en tekens de betekenissen teveel hebben verwaterd. Ze beschrijft meerdere systemen maar gaat vooral in op achterliggende principes van de huizen.
 • Kampherbeek, Jan Is er een huizenprobleem? In Spica jg. 3 nr 1. Enschede, april 1979. Een poging het probleem van de verschillende huizensystemen te relativeren.
 • Kampherbeek, JanEclipticale huizen. In Spica jg. 3 nr 2/3. Enschede, juni/september 1979. Een beschrijving van de belangrijkste eclipticale huizensystemen.
 • Kampherbeek, JanHet huizensysteem van Alcabitius. In Spica jg. 3 nr. 4. Enschede, januari 1980. Een beschrijving en rekenvoorbeeld van Alcabitius op basis van semi-arcs.
 • Kampherbeek, JanHet huizensysteem van Campanus. In Spica jg. 4 nr. 1. Enschede, april 1980. Beschrijving van het Campanus systeem en van sommige argumenten voor en tegen dit systeem. Geeft formules en een voorbeeldberekening.
 • Kampherbeek, JanHet huizensysteem van Regiomontanus. In Spica, jg. 4 nr. 3. Enschede, oktober 1980. Historie en opzet van het systeem van Regiomontanus. Inclusief formules, een voorbeeldberekening en enkele argumenten van voor en tegenstanders.
 • Kemp, Chester A. – The elements of house division by Ralph William Holden. Bespreking in Astrological Journal , jg. 20 nr. 4. Londen, herfst 1978.
 • Kieffer, F. XavierLa vérité sur la domification. Nice, 1947. Een beschrijving van het systeem van Kieffer dat geheel geljk is aan het systeem van Johannes Vehlow.
 • Knappich, WilhelmEntwicklung der Horoskoptechnik vom Altertum bis zur Gegenwart. In Qualität der Zeit nr. 38/39. Wenen, september 1978. Geschreven in 1966. Gedetailleerd overzicht van een groot aantal systemen, zowel historisch als technisch. Knappich beschrijft de historische ontwikkeling in brede zin en plaatst de huizen daarmee in de juiste context. Het werk bevat veel formules. Een noodzakelijk standaardwerk.
 • Koch, Walter en Wilhelm KnappichHoroskop und Himmelshäuser. 1. Teil. Grundlagen und Altertum. Göppingen, 1959. Geschiedenis van huizensystemen; vermeldt veel onbekende systemen. Bevat ook een overzicht van de ontwikkeling van de betekenis van de huizen.
 • Koch, Walter A. – Regiomontanus und das Häusersystem des Geburtsortes. Göppingen/Fils, 1960. Een korte beschrijving van het systeem van Regiomontanus en huizentabellen voorr dit systeem. Daarnaast de introductie van het Koch (GOH) huizensysteem.
 • Moore, Eugene A.How to determine the correct house system. In The Astrological Journal, jg. XIX Nr. 2. Spring 1977. Een poging Placidus te bewijzen. De auteur gebruikt een ‘bench-mark’ waarbij hij de halve dag-boog van de Zon gebruikt. Hij controleert de positie van de Zon nadat die een derde deel van zijn dagboog heeft afgelegd – dit komt neer op het gebruik van Placidus maar dan inclusief de dagelijkse beweging van de Zon zelf. Na een vergelijking van de resultaten besluit de auteur dat Placidus die het best benadert. Feitelijk beweert hij dat Placidus de beste benadering geeft van Placidus. Hij verwijst ook naar een publicatie van J. Allen Jones jr. die bewees dat Placidus boven de poolcirkel is toe te passen. Jones heeft echter later toegegeven dat hij zich heeft vergist.
 • Morin, Jean-Baptiste. Vert. James Herschel HoldenAstrologia Gallica. Book 17: The Astrological Houses. Tempe, AZ, 2008. In dit boek beschrijft Morinus verschillende huissystemen, o.a. Campanus, Regiomontanus, gelijke huizen, maar hij introduceert ook het systeem dat naar hem zou worden genoemd: de Morinus huizen.
 • Munkasey, MichaelThe Astrological thesaurus. Book 1. St. Paul, 1993. Een boek met steekwoorden voor de analyse van huizen. Bevat een appendix met een beschrijving van veel huizensystemen inclusief de formules.
 • North, John D.Horoscopes and History. London, 1986. Een gedetailleerd overzicht van de historie van astrologische huizen en gerelateerde berekeningen.
 • Plantiko, RüdigerOn Dividing the Sky (Preliminary version). Geen plaats, 2004. Download via: http://www.astrotexte.ch/sources/others/houses.pdf . Goede technische uitleg, zowel astronomisch als wiskundig, van een reeks systemen.
 • Polich, VendelThe topocentric system. With tables of houses and oblique ascension for all latitudes 0° – 90°. Vertaald door Jose M. Lebron. Buenos Aires, 1975. Definitie van het Topocentrische systeem, bevat formules, telkeningen en tabellen. De schrijver probeert ook bewijzen te leveren voor dit systeem.
 • Rootsaert, ElineFilosofie van de huizen: enkele bedenkingen. In Vlaams Astrologisch Tijdschrift jaargang 24 nr. 93, 21 juni 1999. Herpublicatie als Filosofie over de huizen in CHTA jaargang 4 nr. 4, 2000. Een relativering van het poolprobleem. In arctische gebieden heersen extreme omstandigheden en die vind je terug in de extreme plaatsing van huiscuspen.
 • Scofield, BruceWhy I use Porphyry Houses. In The Ascendant, Connecticut, Fall/Winter 1992/1993. On-line via http://www.onereed.com/articles/Porphy.html (gecontroleerd 19-6-2017). Scofield beschrijft een test met transits op de cusps van zijn eigen horoscoop. Hij geeft aan dat Porphyrius de beste resultaten oplevert.
 • Skinner, StephenTerrestial astrology: Divination by Geomancy. London, Boston and Henley, 1980. Skinner beschrijft onder meer huizen in de geomantiek en behandelt een systeem van 16 huizen van Ahmed Ben ‘Ali Zunbul.
 • Spat, WernerDas “Ideale” Häusersystem. In Meridian jg. 1994, nr. 4. Juli/aug. 1994. Spat benoemt enkele criteria waarvan hij aanneemt dat huizen er aan moeten voldoen. Deze criteria vergelijkt hij met een groot aantal systemen en komt dan tot de conclusie dat het systeem van Alcabitius hier het beste bij aansluit.
 • Stubbs, ChrisHeaven’s message. Ingezonden brief in The Astrological Journal, jg. 29 nr. 6. November/December, 1987. Stubbs beschrijft een nieuw systeem, gebaseerd op Morinus maar met de cuspen in het midden van de huizen.
 • Stubbs, ChrisHet Mars-effect en het sectorsysteem van Morinus. Urania jaargang 97 nr. 4. Oktober 2003. Online http://wva-astrologie.nl/images/pdf/ura974.pdf . Een onderzoek naar het effect op de resultaten van Gauquelin bij het gebruik van Morinus huizen.
 • Stubbs, ChrisNogmaals het Morinus sectorensysteem. Urania jaargang 100 nr. 1. April 2006. Online: http://wva-astrologie.nl/images/pdf/ura100-1.pdf Een aanvulling op een onderzoek naar het effect op de resultaten van Gauquelin bij het gebruik van Morinus huizen.
 • Stubbs, Chris – Heavens’s Message – How to read it nowadays. US, geen plaats, 2012. Een inleiding in de astrologie waarin de auteur zijn Stubbs huizensysteem kort beschrijft en toepast.
 • Valens, VettiusAnthology, Book II (concl.), & Book III. Vert. Robert Schmidt, red. Robert Hand. Project Hindsight, Greek Track, Volume VIII. Berkeley Springs, WV, 1994. Beschrijft in boek 3, hoofdstuk 2 een verdeling van de kwadranten die overeenkomt met het systeem van Porphyrius.
 • Vehlow, JohannesLehrkursus der Wissenschaftlichen Geburtsastrologie. Band I: Die Weltanschauung der Astrologie und die wahren Grundlagen der Horoskop. Berlin, 1986. Oorspronkelijke uitgave 1933. Download via astrologie-chirologie.com . In hoofdstuk III een uitgebreide beschrijving van het huizensysteem van Vehlow.
 • Vehlow, JohannesZum Astrologischen Häuserproblem. Vehlow Kalender 1952. Download via: astrologie-chirologie.com . Een artikel over het huizenprobleem in het algemeen.
 • Vehlow, JohannesDas Horoskop der Marie A. Peary. In Vehlow Kalender 1935. Download via: astrologie-chirologie.com . Een beschrijving van de technische problemen voor het berekenen van huizen op hoge breedtes.
 • Weisschnur, AngelikaNeue Häuser-Systeme, eins blöder als das andere! In Astrologische Aufkunftsbogen jg 22, nr. 254. Hannover, augustus 1972. Korte beschrijving van, en scherpe kritiek op, het verder onbekende systeem van Kremser.
 • Wiesel, ErichDas Astrologische Häuser-Problem. München-Planegg, 1930. Beschrijving van de belangrijkste huizensystemen en van enkele experimentele systemen van duitse bodem.
 • Wharton, GeorgeThe Cabal of the twelve Houses Astrological from Morinus. Vertaling van een deel van Astrologia Gallica, deel 17 (over de huizen). Uitgegeven door John Gadbury in 1659.
 • White, Harold J.Placidus system, once again. Ingezonden brief in The Astrological Journal, jg. XIX nr. 3, zomer 1977. Reactie op artikel van Eugene A. Moore in het voorgaande nummer. White toont aan dat de argumenen van Moore onjuist zijn. Hij citeert ook J. Allen Jones, die volgens Moore het poolprobleem voor Placidus oploste, maar later toegaf dat dit niet klopte.
 • Wyss, PhoebeAn archetypal view of the houses. In The Astrological Journal jg. 49 Nr. 6. November/December 2007. Een filosofische beschrijving van de huizen. Wyss stelt dat huizen en tekens analoog zijn en gebaseed op dezelfde archetypen.